SEJARAH TKRS


SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS )

Tunas Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) telah mula diasaskan pada 15 Mac
1999. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis ) menubuhkan TKRS
ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melati, Kuala Lumpur yang sekarang ini
dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah. Tunas Kadet
Remaja Sekolah ditubuhkan oleh En. Wan Mohd. Ariffin bin Wan Hussin
khas untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja
Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Antara tujuan
TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada
pelajar-pelajar mengenai KRS. Ini kerana TKRS merupakan KRS di peringkat
awal ( sekolah rendah ). Kurikulum, matlamat dan objektif serta perjuangan
TKRS adalah berdasarkan Kadet Remaja Sekolah ( KRS ). Pada awal
penubuhan, pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah
( TKRIS ). Dewasa ini TKRIS dikenali dengan nama Tunas Kadet Remaja
Sekolah. Penubuhan Tunas Kadet Remaja Sekolah secara rasminya telah
disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelajaran YB Dato’ Noh b. Omar di
Stadium Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006.

Powered by Blogger